OZ3EDR - EDR Struer afd.

Du er her: Forside

Forside

Velkommen til OZ3EDR

 

Klubaften:
Vi mødes i klubben tordag aften fra kl. 19:00 til sidste mand er gået, hvilket ofte er omkring 22.30. I lige uger kommer Skivefolket.


Nyhedsbrevet for juni er på gaden(se indhold her)

Sommerudflugt 2020

 

Da det desværre ikke er muligt at åbne op for indendørs forsamlinger, pga. COvid-19. Har OZ3EDR valg at holde afdelingen lukket til efter sommerferien. Det betyder også at generalforsamlingen er udskudt til efter sommerferien. Datoen for afholdelse af generalforsamlingen og for genåbningen af klubben, vil vi udsende senere sammen med en ny dagsorden.

Imidlertid skal i da ikke snydes for en sommerudflugt, da vi jo gerne må mødes udendørs. Så Inger og Hjalmar har traditionen tro været på rundtur i det danske landskab for at finde lige netop det bedste ”spot” i år.
Turen vil gå til vindmølletestcenteret i Østerild den 20-juni, hvor vi mødes på selve testcentret kl. 10:00

https://testcenter.dk/

Vi starter med at tage en tur rund i centerets udstillingslokaler og forhåbentlig hvis vejret tillader det vil i kunne gå rundt i området og kigge på de gigantiske møller. Herefter har Arrangørerne lavet en rundtur rundt i det smukke landskab i og omkring Østerild og Nationalpark Thy, hvor frokost og eftermiddagskaffe kan nydes i det grønne.

Vi vil gerne have en tilmelding til arrangementet, så hvis du/i vil være med, så svar lige på denne mail, senest den 13-06-2020 og sæt antal på hvor mange i kommer.


Generalforsamling 

AFLYST AFLYST AFLYST

Generalforsamlingen er indtil videre udsat til efter sommerferien

OZ3EDR indkalder hermed til ordinær generalforsamling, denne gang vil det ikke være i klubbens lokaler, men et andet passende lokale i Resen sognegård, hvor vi kan få behørig afstand.

Datoen er den 28-5-2020 kl. 20:00

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før generalforsamlingen.

§6. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år.

Dagsorden skal mindst omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kasserer fremlægger regnskab i revideret stand.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved hemmelig afstemning, alle øvrige afstemninger sker ved håndsoprækning.

Det er selvfølgelig med forbehold for at myndighederne mod forventning ikke åbner op for muligheden for at forsamles mere end 10 personer den 10-5-2020

Sker der ændringer vil det fremgå af foreningens hjemmeside http://OZ3EDR.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for OZ3EDRCOVID-19

 

Da de Danske myndigheder i dag den 23-03-2020 har valg at forlænge alle lukninger af offentlige institutioner og fastholde at forsamlinger opå over 10 peresoner er forbudt, foreløbig indtil mandag efter påske, vil OZ3EDR selvfølgelig overholde disse retningslinjer. Så derfor er der indtil videre lukket i klubben. Der vilæ her på hjemmesiden blive informeret løbende når der igen kommer normale tilstande i Danmark.

Husk: Stå sammen og hold afstand

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

 

Hold nu fast! "Amatørtræf Struer" er kommet på landkortet

 

Sikken en fantastisk dag det har været i Struer i dag. 1000 tak til alle fremmødte som har været med til at gøre dagen til noget helt fantastisk. Der har være ca 150 glade menesker til Amatørtræf i Struer. Tak til vores 3 foredragsholdere... Ja der var 3, OZ5TG meldte sig på banen, og ville da gerne fortælle noget om Cube satellitter og specielt 1 der blev væk :). OZ2OE Ole's foredrag om QO100 var noget af et tilløbsstykke. OZ0J Jørgen Rømming foredrag om Club-Log trak også fulde huse (til de to sidste foredrag var der over 40 tilhører)Stor tak til OZ7ADZ Niels Chr Krogsgaard og OZ5KR Kristian Elbæk Rasmussen for deres Workshop, som bestemt vakte lykke hos mange gæve radioamatører. OZ9WTN Bernhard Arp Sørensen have udstilling af regnemaskiner, og sikken en samling, tak for kikket. Struer Håndbryg Skal også nævnes for deres fantastiske øl samt pølser, det vagte stor glæde til frokost. Sidst men ikke mindst en stor tak til Viggo Kristensen, for at åbne hans radiomuseum, samt lægge lokaler til.
OZ2OE foredrag om QO-100 findes under foredrag

 

Vestjysk Marked

Den 2-2-2020 vil OZ3EDR være vært for et marked. du kan se det foreløbige program her

 


Siden er sidst opdateret den 04-06-2020


  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login