OZ3EDR - EDR Struer afd.

Du er her: Forside

Forside

Velkommen til OZ3EDR

 

Klubaften:
Vi mødes i klubben tordag aften fra kl. 19:00 til sidste mand er gået, hvilket ofte er omkring 22.30. I lige uger kommer Skivefolket.


Der er oplysninger på denne side som ikke er opdateret i forhold til nye lokaler, det vil komme løbende!!


Husk det er på lørdag der er Amatørtræf Struer

Pakering ved lokalerne

 


Amatørtræf Struer 2021


OZ3EDR er kommet på landkortet

OZ5KR, Kristian og OZ6GA, Søren, har været primus motor i et kunst projekt som fra på fredag kan opleves i Regelbau 411 
https://www.regelbau411.dk/christian-skjdt 

OZ5KR skriver følgende om projektet:
Når radiobølger bliver til lydkunst

 

OZ3EDR har supporteret udvikling af lyd kunstværket "RADAR" med teknisk know how stumper m.m. det er og har været et super spændende projekt der nærmer sig åbning på fredag.

 

Hvis i har mulighed så kom ud og oplev lydkunst installatione, det er lige noget for os radioamatører- gratis entre 🙂

 

RADAR Udstillingen åbner den 14. maj 2021 kl. 10.00 og er åben hver dag fra 10-17. Regelbau 411 har gratis entré.

 


Flytningen af lokaler


Som i sikker alle har fundet ud af, så er OZ3EDR flyttet til de nye lokaler på
Peter Bangs Vej17B i Struer.
Det ser også ud til at Coronaen er ved at give os mulighed for igen at kunne have klubaftner.vi må fra torsdag den 6 maj være 25 personer i lokalerne, med gyldig coronapas
Så kom og se de nye lokaler og hør om fremtidsplanerne.

Vel mødt i Struer


Struer Kommune opfordrer

fritidslivet til at sætte aktiviteterne på pause

Derfor er Klubbemn lukket fra og med i dag Torsdag den 10-12-2020 og til vi starter efter nytår Den7-1-2021


Flytning til nye lokaler

I week-enden den 21-22 november, sker flytningen til de nye lokaler på
Peter Bangs vej nr. 17 i kælderen
Dvs. at vi har haft sidste klubaften i Resen og fremover mødes vi i Struer.
kom endelig og kig, det er nogle rigtig fine lokale vi har fået. Indretningen er også ved at være på plads, med mange nye møbler. Tak til Struer kommune for alt hvad de har bidraget med, tak til Sound Art Lab for at tage så godt imod os og sidst men ikke minds tak til B&O for at finde møbler til os.

Vi ses i Struer :)


Julefrokosten

Kære alle medlemmer i OZ3EDR
pga. Covid -19 situationen, må vi desværre aflyse dette års julefrokost.

 

 Vi åbner igen for klubmøder den 22-10
pas på hinanden og jer selv, der er sprit og mundbind tilrådighed i klubben

Velkommen igen

-------------------------------------------------

Klubben er midlertidig lukket

Grundet COVID-19 Situationen i Struer kommune, har bestyrelsen valgt at lukke foreningen, foreløbig torsdag den 15/10. Vi følger situationen nøje og vender tilbage med nyt info så snart tingene normaliserer sig igen. 
Desværre kan vi komme i den situation at vi bliver nødt til at kræve mundbind ved besøg i klubben, men mere om det senere. 

Vi følger selvfølgelig myndighedernes henstillinger.

Vi sender mail når vi igen åbner, forhåbentlig meget snart  

Med venlig hilsen bestyrelsen i OZ3EDRDødsfald.

Det er med stor sorg, at vi i EDR-Struer afd. har erfaret, at et af vore medlemmer, OZ1AHG Thorkild Christoffersen, er afgået ved døden, 68 år gammel.

Thorkild var som cyklist udsat for en alvorlig påkørselsulykke tirsdag d. 29. september, og trods stor indsats fra akutberedskabet og lægerne i Skejby stod hans liv ikke til at redde.

Thorkild blev medlem af afdelingen første gang i midten af 1970-erne, og i perioden fra 1977 til 1986 bestred han som medlem af bestyrelsen jobbet som sekretær.

Efter nogle års fravær fra afdelingen meldte han sig for få år siden atter under fanerne og mødte trofast op til vore klubaftener.

Vi vil i klubben huske Thorkild som det venlige og stille menneske, han var.

Ære være Thorkilds minde.

På afdelingens vegne OZ3ZJ Hjalmar


Generalforsamling

Som lovet i indkaldelsen er der hermed nyt om stedet, Det bliver i den gamle B&O hovedbygning, ser info her


Field-Day 2020 

Årets Field-day er den 5-6 september og i lighed med tidligere år, vil OZ3EDR deltage. Som sidste år er Hurup afdelingen også inviteret til at deltage.
Vi vil gerne have en tilbage melding på hvem der deltage, skriv jer på listen i klubben, eller send en mail på oz3edr@gmail.com

 

Generalforsamling

 

Datoen er den 17-9-2020 kl. 19:30 Stedet oplyses senere (grundet Covid-19), Da den tidligere indkaldte generalforsamling desværre måtte aflyses PGA Corona situationen, forsøger vi nu med en ny dato.

GLÆD JER DER ER SPÆNDENDE NYT!

OBS OBS  Stedet kommer senere.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før generalforsamlingen. 

§6. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år.

Dagsorden skal mindst omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kasserer fremlægger regnskab i revideret stand.
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Eventuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved hemmelig afstemning, alle øvrige afstemninger sker ved håndsoprækning.

Skulle der mod forventning ske ændringer af forsamlingsforbudet, som PT er 100 personer, vil det fremgå her på siden

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, OZ3EDR


Sommerudflugt 2020

 

En uge efter at OZ3EDR havde åbnet for klubsammenkomst, kunne foreningen så tage på den årlige sommerudflugt, og derefter lukke klubben igen for sommerferie.

 Hjalmer og Inger havde traditionen tro strikket en fremragende natur tur sammen som bragte en lille flok rundt i den Thylandske natur. Tak til dem for tilrettelæggelsen.

Helt konkret var det den 20-6-2020 At en lille flok af klubbens medlemmer samlede sig på testcentret for vindmøller i Østerild. https://www.testcentre.dk/ 

 Der var fremmødt ca. 14 personer da undertegnede ankom til centret ca. ½ time forsinket, bedre sent end aldrig, derefter var vi 18 personer, som med behørig afstand og passende mængder sprit, drog på en meget spændende rundtur på testcentrets arealer og bygninger. Det er altså imponerende at se en vindmølle der er 150m høj, med vinger der er 94m lange og en Narcelle ( selve generatorhuset) på vistnok 14m i højden. Det giver total 236.5m fra jord til øverste vingespids. DET ER ALTSÅ STOR. Møllen er en 10MW havvindmølle, det skulle ca. svare til 10.000 husstandes elforbrug. Tv midtvest har lavet et indslag omkring møllen i november 2019. indslaget kan ses her. Der er selvfølgelig flere andre møller på testcentret og også andre fabrikater, men så vidt vides er denne Simens Gamesa den største lige nu. Efter møllebesøget gik turen til Tovsig sø, hvor frokosten blev indtaget i det fri. Efter en lille gåtur til søen og hyggeligt samvær, gik turen videre rundt i naturen omkring Hjardemål. Her fandt vi et fint sted med ”sø” kig og bænke. Eftermiddagskaffen blev indtaget og det blev besluttet at dem der havde lyst kunne køre i samlet flok til Hotel Vildsund strand og spise en schnitzel til aftensmaden. Der var dog nogle der valgte at køre hjemad. Så det var en noget mindre flok der igen med Hjalmer og Inger som Guider drog på tur fra Hjardemål over Vesløs ud til Amtoft og videre over den gamle dæmning over Østerild fjord til Hov (Hjalmar og Ingers fødeegn) og videre til Thisted og Vildsund.

 Efter indtagelsen af en udsøgt Schnitzel, sagde vi god sommer til hinanden og drog derefter hjemad.

Tak til alle der deltog og igen tak fil formanden og frue for en fin tilrettelagt dag.

 

 

Sommerudflugten 2020

Da det desværre ikke er muligt at åbne op for indendørs forsamlinger, pga. COvid-19. Har OZ3EDR valg at holde afdelingen lukket til efter sommerferien. Det betyder også at generalforsamlingen er udskudt til efter sommerferien. Datoen for afholdelse af generalforsamlingen og for genåbningen af klubben, vil vi udsende senere sammen med en ny dagsorden.

Imidlertid skal i da ikke snydes for en sommerudflugt, da vi jo gerne må mødes udendørs. Så Inger og Hjalmar har traditionen tro været på rundtur i det danske landskab for at finde lige netop det bedste ”spot” i år.
Turen vil gå til vindmølletestcenteret i Østerild den 20-juni, hvor vi mødes på selve testcentret kl. 10:00

https://testcenter.dk/

Vi starter med at tage en tur rund i centerets udstillingslokaler og forhåbentlig hvis vejret tillader det vil i kunne gå rundt i området og kigge på de gigantiske møller. Herefter har Arrangørerne lavet en rundtur rundt i det smukke landskab i og omkring Østerild og Nationalpark Thy, hvor frokost og eftermiddagskaffe kan nydes i det grønne.

Vi vil gerne have en tilmelding til arrangementet, så hvis du/i vil være med, så svar lige på denne mail, senest den 13-06-2020 og sæt antal på hvor mange i kommer.


Generalforsamling 

AFLYST AFLYST AFLYST

Generalforsamlingen er indtil videre udsat til efter sommerferien

OZ3EDR indkalder hermed til ordinær generalforsamling, denne gang vil det ikke være i klubbens lokaler, men et andet passende lokale i Resen sognegård, hvor vi kan få behørig afstand.

Datoen er den 28-5-2020 kl. 20:00

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før generalforsamlingen.

§6. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år.

Dagsorden skal mindst omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kasserer fremlægger regnskab i revideret stand.
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Eventuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved hemmelig afstemning, alle øvrige afstemninger sker ved håndsoprækning.

Det er selvfølgelig med forbehold for at myndighederne mod forventning ikke åbner op for muligheden for at forsamles mere end 10 personer den 10-5-2020

Sker der ændringer vil det fremgå af foreningens hjemmeside http://OZ3EDR.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for OZ3EDRCOVID-19

 

Da de Danske myndigheder i dag den 23-03-2020 har valg at forlænge alle lukninger af offentlige institutioner og fastholde at forsamlinger opå over 10 peresoner er forbudt, foreløbig indtil mandag efter påske, vil OZ3EDR selvfølgelig overholde disse retningslinjer. Så derfor er der indtil videre lukket i klubben. Der vilæ her på hjemmesiden blive informeret løbende når der igen kommer normale tilstande i Danmark.

Husk: Stå sammen og hold afstand

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

 

Hold nu fast! "Amatørtræf Struer" er kommet på landkortet

 

Sikken en fantastisk dag det har været i Struer i dag. 1000 tak til alle fremmødte som har været med til at gøre dagen til noget helt fantastisk. Der har være ca 150 glade menesker til Amatørtræf i Struer. Tak til vores 3 foredragsholdere... Ja der var 3, OZ5TG meldte sig på banen, og ville da gerne fortælle noget om Cube satellitter og specielt 1 der blev væk :). OZ2OE Ole's foredrag om QO100 var noget af et tilløbsstykke. OZ0J Jørgen Rømming foredrag om Club-Log trak også fulde huse (til de to sidste foredrag var der over 40 tilhører)Stor tak til OZ7ADZ Niels Chr Krogsgaard og OZ5KR Kristian Elbæk Rasmussen for deres Workshop, som bestemt vakte lykke hos mange gæve radioamatører. OZ9WTN Bernhard Arp Sørensen have udstilling af regnemaskiner, og sikken en samling, tak for kikket. Struer Håndbryg Skal også nævnes for deres fantastiske øl samt pølser, det vagte stor glæde til frokost. Sidst men ikke mindst en stor tak til Viggo Kristensen, for at åbne hans radiomuseum, samt lægge lokaler til.
OZ2OE foredrag om QO-100 findes under foredrag

 

Vestjysk Marked

Den 2-2-2020 vil OZ3EDR være vært for et marked. du kan se det foreløbige program her

 


Siden er sidst opdateret den 04-06-2020


  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login