URL: oz3edr.dk/?

Forside

Velkommen til OZ3EDR

 

Klubaften:
Vi mødes i klubben Hver tordag aften fra kl. 19:00 til sidste mand er gået, hvilket ofte er omkring 22.30. I lige uger kommer klubbens medlemmer fra Skive, så da er vi somregel en hel del.

 

Kontigentet for medlemskab i OZ3EDR er 450kr.

 Dette får du for kontigentet.

 Mulighed for at deltage aktivt i verdens bedste hobby.



Find os på Facebook

Klubben er igen startet op efter juleferien, første møde aften var torsdag den 5-1-2023

 Skulle du have interesse i at blive nyt medlem i klubben så send blot en mail til oz3edr@gmail.com, så sender vi dig de fornødne informatione., HUSK alle er velkomne uanset hvor i landet du bor!

Juleafslutning

 

 

HUSK det er i aften at vi holder vores lille juleafslutning i OZ3EDR

 

Gå ikke glip af dette!

 

Hjalmar vil traditionen tro lave hans uovertrufne gløgg, med tilhørende pebernødder.

 

Som noget nyt vil der i år også være mulighed for en æbleskive med tilbehør. :)

 

Jeg håber at rigtig mange af jer vil trodse vintervejret og komme forbi klublokalerne, så vi lige kan ønske hinanden en glædelig jul og et godt nytår.

 

Til dem der ikke kommer, vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at ønske en glædelig jul og et godt nytår, 

 

 VI ses igen tordsag den 5-1-2023

 

 
 
Foredrag

Torsdag den 3-11-2022 i lokalerne ved Sound Ard lab 
(På første salen)

Søren OZ1LQO vil fortælle en masse om brugen af mulrimeter og meget meget mere

 

-Hvad er RMS og hvorfor er det vigtigt 

 

-Sikkerhed (hvad betyder CAT III/IV markering), hvorfor har gode multimetre de store ‘HRC’ sikringer indbygget?. Multimeteret som ‘personligt værnemiddel’.

 

-Målenøjagtighed, antal cifre, hvad er nok?

 

-(hvornår) er kalibrering nødvendigt?

 

Hvorfor man skal have mindst to multimetre 

 

-Gennemgang af de mest almindelige multimeter funktioner, samt nogle knapt så almindelige

 

-Hvorfor det er en god ide med et bordmultimeter, hvad de kan og ikke kan

 

-Two Wire vs. Four Wire målinger

 

-Måling med en højspændingsprobe, hvordan virker de, hvad er faldgruberne

 

-Er FLUKE pengene værd, hvorfor er de så dyre?

 

-Hvis skulle købe et multimeter, og kun èt…?

 

-Hvis jeg skulle købe to multimetre…?



Vi er igang igen efter ferien :)

Der er som sædvanlig møde i klubben hver torsdag aften fra,      kl 19:00


Næste event er fielday den 3-4 september.
Det bliver som sædvanlig i Oddesund Nord (Regelbau 411)
HUSK! lige at give OZ5KR Kristian et praj, hvis du vil være med. Alle er velkomne, også personer uden radioamatørlicens.





 Opstart igen efter sommerferien er den:11-8-2022

Husk: Sommerudflugt den 9-7-2022 kl:10:00

 

 

Vi vælger at holde lukket i klubben i morgen pga. Sankt Hans aften.
Der vil være alm klubaften næste torsdag.
 
Sommerferien vil være fra Lørdag den 9/7 og frem til først i august, nærmere info senere
 
HUSK tilmelding til årets sommerudflugt den 9-7-2022, se tidligere udsendt mail

 Generalforsamling

 

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til ordinær generalforsamling
torsdag den 19-5-2022 kl 20:00

 

Som i jo sikkert husker alle, så var sidste generalforsamling, den i efteråret, en udsættelse fra sidste forår, pga. af Covid situationen.

 

Nu er vi imidlertid kommet tilbage til normale tider(næsten), så derfor vender OZ3EDR også tilbage til normale generalforsamlings tidspunkter.

 

 

 

Generalforsamlingen afholdes jævnfør vedtægterne. ( vedtægterne kan findes på OZ3EDRs hjemmeside.

 

§6. Foreningens højste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år.

Dagsorden skal mindst omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kasserer fremlægger regnskab i revideret stand.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt

 


FOREDRAG I KLUBBEN

 

den 7-4-2022 er der foredrag i klubben, OZ1BZJ, Michael Jensen kommer og fortæller om DMR, Digital Mobil Radio:
- Historien
- Teknikken bag DMR
- Hvordan bruges DMR
- Mulighederne med DMR
- Udstyr til DMR

 

Vi glæder os til dette og inviterer hermed alle radioamatører og andre der har lyst til at høre noget om emnet, til at møde op i lokalerne på Peter Bangsvej kl. 19:30
( du behøver ikke være medlem af klubben for at være med 😀)

 

 


 

 

Siden er sidst opdateret d. 22-02-2022