URL: oz3edr.dk/?Forside

Forside

Velkommen til OZ3EDR

Klubaften:
Vi mødes i klubben tordag aften fra kl. 19:00 til sidste mand er gået, hvilket ofte er omkring 22.30. I lige uger kommer Skivefolket.

 

 Sommerudflugten 2019

 

Besøget på VW retro museum bliver rigtig spændende, læs mere om museet her

Lørdag d. 22. juni afvikles " RUNDT OM NISSUM FJORD" efter følgende program:

Kl.10:      Vi mødes ved "VW og Retro Museum" på adressen : Industriarealet 10-12 i Ulfborg til 2,5 timers rund- og fremvisning

ca. kl 12.30 : Afgang mod Felsted Havn

ca. kl 13: Den medbragte frokost indtages

ca. kl 14.30: Afgang via Thorsminde til " Poesigårdens galleri" i Nees

ca. kl 16 : Afgang til "Fugletårnet" i Gørding, hvor kaffen indtages

ca. kl 17 : Afgang til café "Hedekaffe" i Ulfborg Kitkeby 

ca. kl 17.30 : Rundvisning i kafferisteriet

ca. kl 18 : Fællesspisning og afslutning på en forhåbentlig god dag

Tilmeldig SENEST 13. juni

Bestyrelsen

Generalforsamling


Husk der er generalforsamling torsdag den 23-5-2019 kl 20:00 i foreningens lokaler

Dagsorden i følge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kasserer fremlægger regnskab i revideret stand.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt

 

Vestjyllands største radiosamling

 

Samlingen er beliggende i Resen, Struer. Nærmere betegnet ved siden at OZ3EDRs lokaler, og er ejet af Viggo Kristensen, tidligere Bremdal Radio. Viggo har fået indrettet lokaler i den gamle Resen Skole til hans kæmpestore radio samling.
Viggo vil gerne slå dørene op for at vi radioamatører og andet godtfolk kan komme og besigtige sagerne.
 Torsdag 2-5 kl. 20:00. Vil være dagen hvor du får denne unikke mulighed for at se samlingen samtidig med at høre Vigo Kristensen selv fortælle om de mange radioapparater.
Af hensyn til den efterfølgende kaffe i OZ3EDRs lokaler, vil vi gerne have tilmelding på OZ3EDR@gmail.com senest den 30-4-2019 Alle er velkomne.
Hvis nogen skulle have lyst, så er Lidenlund Veteranbilklub, på besøg hos Viggo Kristensen torsdagen før, altså den 25 april. Der vil være mulighed for at beundre alle de gamle biler på P pladsen.

 20181014_152417.jpg

 

 Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet for er udkommet, det finder under menuen i venstre side "nyhedsbrev"
har du ikke fået den på mail, så meld dig til, under samme menu. Det gælder også selv om du ikke er medlem af OZ3EDR.


Vildsund Amatørtræf/Marked

Øst Vildsund Gl. Færgekro Sundbyvej 238 7950 Erslev
Som vanligt afholdes amatørtræf på Vildsund Færgekro

Lørdag d. 23 februar 2019.

 Program:
Fra 09.30 Indlevering af grej til auktion og salg af callmarkater.
Ca. 10.30 Auktionen starter.
Der er mulighed for salgsboder med bedre brugt grej. Dette grej kan sælges før og efter auktionen og i middagspausen.
Kl. kl.12.00
Middag, vi har sikret os maden til rimelige priser.
Ca. 13.00
Auktionen fortsættes. Herefter udtrækning af gevinster på callmarkaterne. I år er der tilsagn fra en af OZs annoncører om sponsorgaver, (Kina Radio) Tak for det Jørgen.
Kom og vær med til at gøre dagen hyggelig og få en hyggelig snak, og få en masse godt grej med hjem.

Alle er velkomne

EDR afdelinger i Nordvestjylland.


Foredrag med OZ1FF, Kjeld

Torsdag den 17-1 havde vi foredrag med OZ1FF, Kjeld Bülow Thomsen.
Foredraget var om SHR og VUSHF, altså fr 1296 Mhz til 47Ghz. Kjeld fortalte om udbredelsforhold, udstyr og alt muligt andet. Der var fremmødt 18 medlemmer til en rigtig hyggelig aften, hvor OZ1FF sluttede af med at demonstrere en EME QSO altså et signal på 10Ghz som sendes til månen og retur igen.
Tak til Kjeld for en inspirerende aften

Powerpoint præsemtationen findes her. Billeder

 

 Foredrag i Januar

Torsdag den 17-1 kl. 20:00 vil OZ1FF Kjeld Bülow Thomsen, komme og fortælle os noget mere om det udstyr der skal til for at kunne lave et ”skip” via månen. 
Det er mikrobølgeteknik taget ned på et plan hvor vi alle kan være med. Der findes i dag rigtig meget brugt kommercielt udstyr på markedet, som for os amatører er ret let at få fingre i. 
Meget af det kan let ombygget til amatør brug, og Kjeld vil fortælle og demonstrere hvordan dette er muligt. 
Så når ES’Hail-2 en gang i løbet af foråret er klar til brug, så kan vi også have udstyret klar, så vi kan træde ind i rumalderen, hvis nogen skulle have lyst. 
Kjeld vil hvis ellers vejret tillader det demonstrere hvordan man kan bruge månen som reflektor på 10Ghz, også kaldet EME.

 

Museums besøg i december

Torsdag den 6-12 var vi på Museums besøg i Struer. Her var det B&O museet der var omdrejningspunktet og i særdeleshed Ronni Kåes Mortensen, der øste af hans store viden, om B&O produkterne, men så sandelig også om fabrikken og dens lange historie. Ronni fortalte mange gode historier, omkring nogle af de mange produkter der er udstillet på Struer Museum. Det var virkelig et besøg på ”memory lane”, for mange af de fremmødte medlemmer, og det gav anledning til mange gode snakke omkring tiden på B&O. Hvor mange af medlemmerne har haft deres gang i kortere eller længere tid i deres tilværelse. Stor tak til Ronni Kåes Mortensen for en fantastisk aften. Flere billeder kan ses her. http://www.oz3edr.dk http://www.struermuseum.dk

 


Siden er sidst opdateret den 09-04-2019