URL: oz3edr.dk/?Backup

Backup


 

EDR
Edr's hjemmeside er nu ved at vende tilbage til normale tilstande igen, siden opdateres løbende med nyheder og information. Som en nyhed er kalendersiden også iang igen og her kan ses kommende arangementer både i EDR og lokalafdelinger. EDR forum er igen åben for indlæg og det ser ud som om at der nu endelig bliver debateret andet end EDR's ledelse.
Så besøg www.edr.dk og se selv.

 


 

Julefrokost

 

Der afholdes julefrokost i Resen Sognegårds lokaler på 1. sal

 

Lørdag den 26 November kl 18:30
Menuen bekendtkøres senere. Vores sædvanlige kogekone har desværre sendt afbud, så der arbejdes med alternativer, men bare rolig, vi finder noget godt mad. Drikkevarene medbringer i som sædvanlig selv og julegaven til årets jule bingo medbringer hver deltager ligeledes selv, værdi 25 kr.
Tilmelding snarest på mail: oz3edr@gmail.com eller direkte til bestyrrelsen 

 


 

OZ3EDR i nye lokaler

 

Der er nu ved at være styr på lokalesitustionen, MEN vi skal ikke flytte før efter nytår, så indtil videre fortsætter vi som vanligt i Resen, tiden går med diverse projekter og oprydning. Mere info kommer senere.

 

---------------- Lokale problemer i Resen-------------

 

Desværre er OZ3EDR blevet opsagt fra de nuværende lokaler i Resen. Detter er vi naturligvis meget kede af. Vi har i en periode forsøgt om det var muligt at finde en løsning med den nye ejer, Resen borgerforening samt kommunen omkring det nuværende lejemål, desværre uden held. På nuværende tidspunkt vides ikke med sikkerhed hvordan situationen løse, men vi skal nok finde en løsning der gør at OZ3EDR også fremadrettet har nogle lokaler hvor vi kan viderføre foreningen.Men under alle omstændigheder skal vi flytte ud af de lokaler vi har nu, dette indebærer jo så at der skal foretages en kraftig oprydning inden flytningen, således at vi ikke skal flytte mere en hvad der er brugbart fremover. Vi håber at mange af foreningens medlemmer kan og vil give en hånd med ved oprydningen og flytningen, således at det ikke bare er bestyrelsen der står med dette arbejde. Nærmere information følger så snartt vi ved noget nyt

 

Bestyrelsen.

 


 

Sommerudflugt til Søby brunkulsmuseum

 

 

 

Lørdag den 25-6-2016 var OZ3EDR på den årlige sommerudflugt, som i år gik til Søby brunkuls museum. 

 

Der var 17 fremmødte der på trods af den ikke for gode vejrudsigt var mødt op til turen. Vel ankommet til Søby efter lidt  divergerende opfattelser af diverse opsamlings steder, var der en guidet rundtur. Turen startede med at Jan Svendsen Brunkulsmuseet, fortalte lidt om livet i brunkulslejeren op gennem tiden, meget spændende oplæg, tænk rekorden var ca. 60ton brunkul læsset med breb af en enkelt person, ikke uden grund at det var en noget speciel folkefærd der levede og arbejde i brunkuls lejeren. Efter oplæget var der mulighed for at se sig omkring på museet inden der var en rundtur i området, hvor Jan Svendsen igen fortalt meget spændende omkring de forskellige områder i Søby. Frokosten blev intaget på museets område (desværre i regnvejr) Herefter gik turen til Hampen sø hvor den medbragte kaffe blev nyt til udsigten ud over søen samt nogle "kåde Studenter" der badede i søen.Udflugten sluttede på Pårup kro hvor der blev serveret en snitsel med tilbehør. Alt  i alt en rigtig vellykket tur. Tak til Hjalmer og Inger for en vel tilrettelagt tur.

 

 

 

Sommerudflugt.
Lørdag den 25-6-2016
I år går sommerudflugten til Brunkulslejerene i Søby hvor der vil være en guided tur rundt på området. Herefter er der en kort køretur til Hampen sø, hvor kaffen kan nydes i det naturskønne område ved søen. Middagen er henlagt til Pårup kro.
Programmet:
Afgang fra Resen kl.9:30
Skivefolket samles op ved Hodsager(P pladsen til højre for rundkørslenpå Ikastvejen) kl.10:15
Guided rundtur i brunkulslejeren fra kl. 11:00 til kl. 13:00
Frokost i "Madpakkeskuret" kl. ca. 13:00 til kl: 14:00
Tur til Hampen sø med Kaffe kl. ca. 15:00
Her vil der være mulighed for at nyde den skønne natur på egen hånd inden vi fortsætter til Pårup kr hvor vi slutter med middagen. Vi ses

 

 

 


 

HUSK GENERALFORSAMLINGEN D.26-5-2016
Se indkaldelsen og dagsorden længere nede på siden

 

 

 

Vælgermøde.
Skive afdelingen OZ7SKV har inviteret til vælgermøde i klubbens lokaler i skive, mandag 25-5, kl. 19:30. Her vil det være muligt at møde nogle af de lokale vestjuyske kandidater til posterne i EDR. Det vil være muliget at få et bud på hvordan de ser på fremtidens EDR. Så er du i tvivl om hvor dit X skal sættes så møde op i skive til dette møde. se mere på afdellingens Hjemmeside.
Husk der er tilmelding til arangementet

 


 

Foredrag
Torsdag den12-5var OZ1LQO Søren forbi afdelingen med hans foredrag om SOTA.
Der var 15 fremmødte til foredraget, som Søren holdt på hans sædvanlige meget underholdende måde, tak til Søren for et godt foredrag. Et lille youtube klip som vser lidt om hvad SOTA er og går ud på kan du se her

 


 

VALG til EDR
Husk der skal være valg til både formandsposten, Hovedbestyrelsen samt til repræsentantskabet i EDR, her i maj mdr. i år. DIN STEMME ER VIGTIG
Der har ikke været så mange kandidater til de forskellige poster i mange år, så hvem du skal stemme på kan være en vanskelig opgave at finde ud af. Du skal dog huske at noget af det væsentlige er at dem der bliver valgt ind er nogen der vil samarbejdet's svære kunst, men også nogen som vil være med til at udvikle EDR, så vi fremadrettet kan få en hobbyforening som kan leve i mange år. Hvad jeg står for kan du se på dette link her kan du også se de øvrige kandidater som jeg tror vil være med til at ændre EDR til en inovativ hobby forening.

 

Hilsen din HB kandidat Carsten Kobborg

 


 

 Generalforsamling i OZ3EDR

 

Generalforsamling den 26.05.2016.

 

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 26. maj

 

2016, kl. 20:00 i klublokalerne på Resen Skole, Makholmvej 3,

 

Resenstad 7600 Struer.

 

                                           Dagsorden

 

                                          1. Velkomst ved formanden

 

                                          2. Valg af dirigent

 

                                          3. Formandsberetning

 

                                          4. Regnskab ved kassereren

 

                                          5. Indkomne forslag

 

                                          6. Valg af formand

 

                                          7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

 

                                          8. Valg af 2 revisorer

 

                                          9. Eventuelt
        Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 19.maj 2016.

 

 

 

Foredrag   

 

Torsdag den 12-05-2016 kl:20.00

 

  

 

 

 

 

Summits on the Air 

 

OZLQO Søren Kjærsgård kommer og fortæller. 

 

"Forestil dig følgende: Du er QRV på HF. Der er S0 støj, også på 80m. Du
kan høre ALT, hvad der rører sig på båndet. Du har en god antenne, perfekt
matched til frekvensen. Du sidder i den rigtige ende af pileuppen,
folk står i kø for at køre dig, selv med dine 'sølle' 5W (eller mindre) output.
Også DX stationer. Du har travlt, ja det er nærmest stressende, men
på den gode måde. Og så har du en fantastisk udsigt der, hvor du sidder.
Lyder det for godt til at være sandt?"
Dett er et lille citat fra dec. nr af OZ hvor søren har en artikkel i omkring dette emne.

 


 

Opstillings møde i Herning 

 

Søndag D- 13-03-2016 kl:13:00 i EDR hernings lokaler
Mødet er mest for dem der ikke har mulighed for at komme til det ordinære kredsmøde i Horsens Torsdag 17-03-2016 

 

Se invitationen her.

 


 

Debat forum på EDR.dk

Endelig er det lykkedes for EDR at få oprettet et debat forum under EDR hjemmeside. Links til forum

 

 

 

BREKAING NEWS

 

Ny Start Gruppen har besluttet at stille det til behandling på RM 2015 fremsatte forslag til vedtægtsændringer i bero.
Baggrunden herfor er følgende:
Det af RM 2015 nedsatte udvalg til indhentning af et juridisk responsum har ikke inden for en forventet og rimelig tidsramme foretaget sig noget. Dette har medført, at tidspunkter for forskellige aktiviteter ikke kan overholdes, hvilket vil medføre yderligere ændringer, når RM 2015 genoptages for at behandle forslaget.
EDR er på vej ind i forberedelserne til valget 2016. Derfor er det vigtigste for Ny Start Gruppen nu, at fokus flyttes og alle kræfter sættes ind på at få valgt en funktionsdygtig bestyrelse og et repræsentantskab, som ved samarbejde er i stand til at sætte dagsordenen for foreningens fremtidige drift og udvikling.
På vegne af Ny Start Gruppen

 

 

 


 

10 meter contest
Det er lykkedes for OZ3EDR at få en flot 3 plad i contesten

 


 

Amatørtræf 2016 Vildsund
Tradisionen tro er der "Vildsund marked" Den 27-02-2016 Kl.10:00  Se info her

 


Bedre sent end aldrig

 

Det må vist være overskriften for billed galleriet fra 2015 sommerudflugt. Billeder er nu tilgængelige i gallery mappen. 

 


 

 

 Silent Key:
Det er med sorg vi har erfaret, at OZ4PY Roger Nebel er død, 86 år gammel, den 12 januar 2016.
Æret være hans minde. 

 

TV syd:
Så har Esbjerg afdelingen fået lavet en FLOT tv udsendelse om radioamatører.

 

Første del er vist i dag, 11-01-2016 i en serie kaldet "Naboerne". Den kan ses på Tv Syd's hjemmeside: http://www.tvsyd.dk/naboer/naboer-guldager-i-esbjerg#player 
I aftens nyheds udsendelse kl 19:30, er der også et indslag om deres ungdomsprojekt TECH4FUN.
Se den herTech4Fun
 

 

HUSK:
Det er på www.RDEforum.dk debatterne for radioamatører kører.

 

DX kalender 2016.
Husk der er rigtig mange DX udfordringer i 2016 samt en masse specielle kaldesignaler. Der er en oversigt her for de fleste aktiviteter i 2016 DX kalender

 

Ny blad.
I 2016 vil der som noget nyt være mulighed for at kunne læse det Engelske RSGB mdr. blad "RadCom" i klubben. der kan læses mere om RSGB på dette link:
http://rsgb.org/main

 

Klubben råder således over følgende blade i 2016:

 

OZ Dansk mdr. blad for radioamatører, udgivet af EDR
QST Amerikansk mdr. blad for radioamatører, udgivet af ARRL
QEX amerikansk Kvt. tidskrift for radioamatører, udgivet af ARRL
RadCom Engels mdr. blad for radioamatører, udgivet af RSGB
Elector Engelsk Mdr. blad for elektronik intereserede, udgivet af Elector

 

Så der er masser af gode grunde til, at netop du skal melde dig ind i foreningen. Ud over de ovenfor nævnte blade, som frit kan læses, så råder klubben også over div. login's til hjemmesider, som giver mulighed for at udnytte medlemsfordelene.